Oppdrett

Vi vet hvor kritisk det er for et oppdrettsanlegg at generatorsettet er til å stole på. Ulmatec Skipsservice tilbyr serviceavtaler tilpasset behovene på den enkelte lokasjon.

Oppdrett

Tryggere med serviceavtale på energiforsyningen

Noen maskiner står som backup med få driftstimer og har derfor et lavere servicebehov. Andre er primær energiforsyning og må ha ettersyn hver måned eller oftere.

Med en serviceavtale blir motorene gått gjennom av kompetent mekaniker, med skifte av olje og filtre i faste intervaller. Da vet du at maskineriet går problemfritt til neste sjekk.

På lokasjoner der servicerutiner gjøres av eget personell, stiller vi med servicemateriell, olje og filtre. Ved en uventet stopp, rykker vi ut på kort varsel for å utbedre feil. Dette er felles for alle serviceavtaler.

Våre fagfolk er spesialister på Caterpillar, Cummins og Mitsubishi og har dokumentert kompetanse på å bidra til mest mulig problemfri drift av oppdrettsanlegget. Vi opererer langs hele norskekysten.

"Våre fagfolk bidrar til mest mulig problemfri drift av oppdrettsanlegget"

Les mer