Bransjer

Ulmatec Skipsservice utfører overhaling, service og reparasjoner på motorer, hjelpemotorer og generatorer innenfor en rekke bransjer: Fiskefartøy, verft, oppdrettsnæring, brønnbåter, ferger og offshore. I tillegg har vi en rekke oppdrag på landbaserte bygg og anlegg.

Overhaling, service, klassing og reparasjoner av motor, hjelpemotor eller generator både om bord og på landbaserte anlegg hos Ulmatec Skipsservice.
Fiskebåt

Fiskefartøy

Vi er totalleverandør av service, vedlikehold og ettersyn av maskineriet om bord, både for sjark- og kyst og havfiskeflåten.
Les mer
Tørrdokk

Skipsverft/reparasjonsverft

Ulmatec Skipsservice er en foretrukket underleverandør av spesialkompetanse og komponenter på større oppdrag, som ved overhaling og klassing.
Les mer
Brønnbåt

Brønnbåt

Vi har deler og mekanikertjenester tilgjengelige ved driftsproblemer - og de nødvendige komponentene til det rutinemessige vedlikeholdet til avtalt pris.
Les mer
Oppdrett

Oppdrett

Vi vet hvor kritisk det er for et oppdrettsanlegg at generatorsettet er til å stole på. Ulmatec Skipsservice tilbyr serviceavtaler tilpasset behovene på den enkelte lokasjon.
Les mer
Ferge

Ferger

Fergetrafikken er kritiske transportårer og sårbare for driftsproblemer. Vi bidrar med både rutinemessig vedlikehold og rask bistand ved uventet driftsstans.
Les mer
Supplybåt

Offshore

Vi har lang og bred erfaring med overhaling og større servicer av motorer på serviceskip, supplybåter, ankerhåndteringsfartøy og større subseafartøy.
Les mer
Generator

Landbasert

Vi har solid erfaring og kompetanse på generatorsett for backup i næringsbygg, sykehus og andre offentlige bygninger. En serviceavtale skaper forutsigbar drift.
Les mer