Om Ulmatec Skipsservice

Ulmatec Skipsservice utfører vedlikehold og reparasjoner, servicer og klassinger av alle typer motorer og generatorer med tilhørende utstyr. Vårt hovedmarked er maritim sektor, men operer også på landbaserte anlegg.

Selskapets virksomhet

Vi har bygget kompetanse i en årrekke ved hovedkvarteret i den maritime klyngen i Fosnavåg i Herøy i Møre og Romsdal, samt avdeling i Tromsø og Kirkenes, med nærmere 20 erfarne servicemekanikere/serviceteknikere. Ulmatec Skipsservice jobber med et bredt spekter av motormerker og er blant annet servicepartner for Caterpillar, Cummins, Mitsubishi og Fleetguard.
Les mer

Eierskap

Ulmatec Skippsservice er en del av Ulmatec-konsernet. Ulmatec er en forkortelse for Ulstein Marine Technology AS, som kan spore sin historie tilbake til 1917 og til Ulstein Mek. Verksted. Våre eiere har bygget kompetanse gjennom generasjoner og har lange tradisjoner i innen maritim industri. Hele området er preget av aktører som er pionerer innen produktutvikling, som propellanlegg og funksjonelle offshorefartøy. I dette bildet er Ulmatec Skipsservice en viktig aktør, med sin tunge kompetanse på vedlikehold, service og reparasjoner av marine motorer og generatorer.
Les mer hos Ulmatec

Historie

  • Ulmatec Skipsservice AS ble etablert som følge av at morselskapet Ulmatec kjøpte opp Sunnmøre Skipsservice og Sentrum Diesel i Tromsø i 2003 og senere slo de to sammen.
  • Sunnmøre Skipsservice ble etablert i Fosnavåg i 1999, med hovedfokus på salg og service til skipsflåten. Det ble solgt motordeler til de fleste motormerker, samt bygging av generatorsett og salg av marinemotorer.
  • Sentrum Diesel AS ble etablert i 1982 i Tromsø, også denne virksomheten med hovedfokus på salg og service til skipsflåten. Det ble solgt motordeler til de fleste motormerker, samt en del mindre marinemotorer.
Les mer

Kompetanse og metode

Våre servicemekanikere har spisskompetanse på Caterpillar, Cummins og Mitsubishi, som alle krever høy kompetanse hos sine merkeforhandlere. Vi følger produsentenes anbefalinger og henvisninger og utfører vedlikehold, service og reparasjoner i henhold til fabrikantens krav og intervaller, og med nødvendig utstyr og verktøy. Alt arbeid dokumenteres gjennom sluttkontroll og rapportering. Vi følger til enhver tid alle gjeldende lover og forskrifter og leverer i henhold til NLM-10 og NL-09. Vi påtar oss oppdragene der kunden måtte ønske. Mekanikerne går i turnus og tar imot fartøy døgnet rundt ved våre anlegg eller reiser ut på kort varsel der fartøyet befinner seg. Vår organisasjon har en flat struktur med effektiv kommunikasjon, der det gjerne er den samme personen som både tar imot delebestillingen og som pakker og får forsendelsen av gårde.
Les mer

Forretningsidé

Ulmatec Skipsservice AS har som målsetting å være en ledende og foretrukket serviceleverandør innen overhaling og reparasjon av skipsmotorer og tilhørende utstyr.

Vi holder en kvalitetsstandard godkjent av DNV-GL og som til enhver tid sikrer våre kunder gode produkter og tjenester.

Strategi

Vi ønsker en langsiktig utvikling av industrien i regionene vi opererer i og Ulmatec Skipsservice skal være en varig og stabil partner for sine kunder.

Dette oppnår vi ved å bygge tillit gjennom fokus på kvalitet og sikker, å sette kundene i første rekke og lytte til krav og ønsker, samt ved å utføre alt arbeid på en ryddig og profesjonell måte til avtalt tid og sted.

Verdier

Våre aktiviteter preges av kontinuerlig satsing på HMS, kvalitet, effektivitet og god service.

Vi holder en åpen dialog i alle faser av prosjektet for at resultatet av ethvert oppdrag blir slik kunden faktisk ønsker det.