Landbasert

Ikke rent sjelden får mekanikerne hos Ulmatec Skipsservice landlov for å gjennomføre service og utbedringer på generatorer og anleggsmaskiner.

Generator

Ulmatec er din backup

Vi har solid erfaring og kompetanse på generatorsett for backup i næringsbygg, sykehus og andre offentlige bygninger. Med en serviceavtale er driftsleder trygg på at generatorene leverer strøm som de skal hvis det oppstår hendelser.

Entreprenører får en mer forutsigbar hverdag med en serviceavtale på maskinparken. Enten det er gravemaskin, dumper, borerigg, asfaltlegger eller annet utstyr på diesel, kan vi besørge både mekanikere og deler til det periodiske vedlikeholdet.

Vi har spesialkompetanse på Caterpillar, Cummins og Mitsubishi. Ulmatec Skipsservice er merkeforhandler for både nye leveranser, oppgraderinger og deler.

"Vi bidrar til forutsigbar drift av generatorsett, gravemaskin, dumper, borerigg, asfaltlegger..."

Les mer