Ferger

Fergetrafikken på norske fjorder er kritiske transportårer som er sårbare for driftsproblemer. Passasjerer, biler og yrkestransport blir rammet, og rederier på kontrakt med fylkeskommunen kan fort nå en økonomisk smertegrense hvis samband blir stående uten ferge.

Ferge

Når det haster

Våre mekanikere reiser ut og foretar både planlagt service og hastereparasjoner der fartøyet befinner seg.

På ferger med fire motorer eller flere kan vi utføre disse oppgavene mens fartøyet er i ordinær drift. Med velutstyrte servicebiler kjører vi verkstedet rett om bord.

En serviceavtale med Ulmatec Skipsservice betyr at hjelpen aldri er langt unna, og ikke minst en systematisk tilnærming til forutsigbar drift gjennom planlagt service og vedlikehold.

Vi betjener hele norskekysten.

"Med velutstyrte servicebiler kjører vi verkstedet rett om bord på fergen"

Les mer