Brønnbåt

Ved driftsproblemer skal chiefen vite at deler og mekanikertjenester er tilgjengelige, uansett hvor brønnbåten befinner seg. Og i det rutinemessige vedlikeholdet skal du ha de nødvendige komponentene for hånden, til avtalt pris.

For brønnbåter kan Ulmatec Skipsservice håndtere blant annet klassing, motordeler og telefonsupport.

Forenklet drift til avtalt pris

En prisavtale kan også omfatte rabatter på deler fra Caterpillar, Cummins og Mitsubishi, der Ulmatec Skipsservice er merkeleverandør. Vi har selv fagfolk i staben, med bakgrunn fra maritim teknisk ledelse og maskinrom. De vet hva som skal til for å forenkle drift, service og utbedringer.

Hvis en etablert kunde av oss står fast med et maskinelt problem, tilbyr vi support på telefon som et første tiltak for å løse saken. Ved behov for mekaniker, reiser vi ut til enhver fjordarm langs hele norskekysten. Dersom fartøyet befinner seg under fjernere himmelstrøk, får du likevel hjelp om bord av våre erfarne mekanikere. Vi stiller opp, uavhengig av geografi.

Ved større vedlikeholdsoppgaver f. eks. knyttet til en klassing, anbefaler vi at dere tar kontakt for å planlegge arbeidet.

Vi sitter på kompetanse og komponenter, fleksibilitet og mobilitet som hjelper deg å holde maskineriet i gang og ivareta den levende lasten på en forsvarlig måte.

"Etablerte kunder får telefonsupport som et første tiltak for løse maskinelle problemer"

Les mer