shutterstock_1662515035 copy

Overhaling, service
og reparasjoner

Kontakt oss

Autorisert partner

Ulmatec Skipsservice foretar alt av overhaling, service og reparasjoner på hovedmotorer, hjelpemotorer og generatorer innen fiskeri, offshore, akvakultur, ferger og på landbaserte anlegg. Vi er autoriserte partnere på Caterpillar, Cummins og Mitsubishi, og våre erfarne mekanikere reiser både i innland og utland for å bistå kunden der de befinner seg. Vårt samarbeid med slike store aktører betyr at vi har et ekstra solid apparat i ryggen når vi skal holde dine maskiner i drift.
Les mer